Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.


Rosa arvensis Huds.


Sedum magellense Ten.


Sedum dasyphyllum L.


Allium longispathum F.Delaroche συνώνυμο: Allium dentiferum Webb & Berthel.


Linum pubescens Banks & Sol